::НОВ САЙТ ! ::поща <<начало>>
       
::КЛУБЪТ:
"Шахматен клуб - Рицар" е Сдружение с нестопанска цел, член на
Българска Федерация по Шахмат.

::ДЕЙНОСТ:
Тренировки по шахмат; Организиране и провеждане на състезания; Съдийска дейност; Подготовка на състезатели; Координиране и информиране за шахматната дейност в страната и извън нея; Популяризиране на шахматната игра сред младежта; Предоставяне на материална база и пособия за шахмат;

::ЦЕЛИ:

Неговите цели са да възпитава и образова; да развива личности и добродетели; да намира приятели и да сплотява.

::ФИЛОСОФИЯ:
Шахматът по форма е игра (носи наслада, забавлява), по съдържание е изкуство (развива творчеството), а по трудност е наука (учи как, кога и защо да се учи).

::РЪКОВОДСТВО:
 Председател: 
 Иво Христов
 
 Телефон:
 
0896258560
 0884014715
 Заместник председател: 
 Симеон Стоичков
 
 Телефон:
 
0898218133
         

::ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:    ritzarbg@abv.bg
 
         
 
  <<начало>>