::НОВ САЙТ ! ::поща <<начало>>
Шахматът е благородна "рицарска" игра. В него лъжата и лицемерието нямат място. На шахматната дъската се виждат човешките качества, изпъкват уменията, разкрива се душеваното богатство...от значение е, не само силата, но и търпението, творчеството...
 
  СЕДЕМТЕ РИЦАРСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ
/основни елементи на днешния рицарски кодекс/
 
 

   През Средните векове не е имало нещо подобно, като еднороден рицарски кодекс.

   Много хора - започвайки от всеизвестните рицари и стигнем до замислените философи - съставяли списъци с човешки качества (смятани от тях за добри), наричани "рицарски добродетели". В тези големи списъци се определяло и разбирало какво е това "рицарството".

   Има обаче, няколко общоизвестни теми, които често са присъствали в тези списъци на "рицарски добродетели". След като те бъдат комбинирани, се създава представата за това, какво се разбира под СЕДЕМ РИЦАРСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ в модерният рицарски кодекс.


Ето списък на тези "ключови" седем понятия:
 
:: СМЕЛОСТ
Много повече от перченето и вилнеенето, днешните рицари в бляскави доспехи, трябва да имат смело сърце, необходимо за предприемането на трудни, скучни и не толкова блестящо очарователни задачи, както и за благосклонното и смирено приемане на дадените в хода на приключението - жертви.

:: СПРАВЕДЛИВОСТ
Рицарите в бляскави доспехи придържат себе си към най-възвишения стандарт на поведение и знаят, че измамата и незачитането, дори на най-дребните правила в живота, разклаща основите на цялото човечество.

:: МИЛОСЪРДИЕ

Думите и начина на мислене могат да бъдат болезнено оръжие в модерния свят, ето защо рицарите в бляскави доспехи проявяват милосърдие в отношенията си с другия/другите, създавайки чувство на мир и взаимна обвързаност, а не да подклаждат омраза и враждебност.

:: ЩЕДРОСТ
Споделянето на най-ценните неща в живота, не означава само да даваш материални предмети, но също така да даваш нужното време, внимание, мъдрост и енергия. Това са всичките тези неща, които създават силна, богата и разнообразна група от хора с общи ценности и интереси.

:: ВЯРА
В рицарският кодекс под вяра се разбира доверие и честност, и рицарите в бляскави доспехи са винаги верни на своите обещания, независимо колко големи или дребни са те.

:: БЛАГОРОДСТВО
Въпреки, че тази дума често се бърка несправедливо с думи, като "благородническа титла" и "снобизъм", в рицарският кодекс, благородството изразява значимостта в отстояването на рицарските убеждения във всички възможни случаи, особено в такива моменти, когато рицарят не е следен от външен наблюдател (останал е сам със себе си).

:: НАДЕЖДА
Много повече от "защитен воал" в тежки дни на трагедии, надеждата присъства ежедневно в позитивните възгледи и бодрото настроение на модерният рицар в бляскави доспехи. Надеждата е този блестящ щит, който предпазва рицарят и вдъхновява хората навсякъде по света.

* * *
   Всяко от тези понятия е значимо само по себе си и всяко едно от тях е възхитително качество, но когато се съчетаят всичките заедно в една личност, ние откриваме ценността и силата на рицарството днес. Съвременните рицари, трябва да се стремят да пазят живи в сърцата си тези рицарски добродетели...но може би много по-важно от това е да разкрият и покажат това пред хората, които срещат всеки ден ( в къщи, в училище, на улицата...). Съвременният рицар, носител на рицарския кодекс и всичките изброени добродетели, позволява на всеки човек да се огледа и види собствените си качества... отразяващи се в сияещата му рицарска броня...
 
  <<начало>>